Uitleg Procenten met context

Wanneer vragen in een verhaaltje oftewel in een context gegeven zijn is het van belang om zo snel mogelijk er achter te komen wat er nu daadwerkelijk gevraagd wordt. Je moet proberen de overige informatie weg te denken en op zoek te gaan naar de gegevens waarmee je moet rekenen. Mijn tip is om te beginnen met de vraag. Dan kan je daarna gericht opzoek naar gaan de gegevens.

Er zijn veel verschillende manieren om te kunnen rekenen met procenten. Ik gebruik het liefste een verhoudingstabel. Door zo’n tabel maak je overzicht en zie je eenvoudig hoe je tot het goede antwoord kunt komen. Er zijn drie stappen van toepassing:

  1. De eenheden noteren in de tabel. Dus bijvoorbeeld % en €.
  2. 1% procent uitrekenen door het totaal te delen door 100.
  3. Reken nu verder met 1% door dit te vermenigvuldigen met het aantal % dat gevraagd wordt.

Belangrijk: heb jij een rekenmethode die ‘werkt’ voor jou om tot het goede antwoord te komen. Gebruik die dan bij. Je hoeft het nooit volgens een bepaalde methode te doen.

Zie onder het kopje ‘Materialen’ voor verschillende rekenvoorbeelden en een handig stappenplan.

Je hebt nu de uitleg gezien en/of gelezen. Tijd om te gaan oefenen. Klik op oefeningen van dit onderwerp. Je krijgt nu een serie van 5 vragen. Na elke vraag krijg je direct te zien waarom je vraag juist of onjuist is. Je kunt hierna indien gewenst de oefeningen opnieuw starten. Je krijgt dan weer 5 nieuwe vragen. Dit kan je blijven herhalen en zo kan je eindeloos blijven oefenen.

Ik wil je heel veel succes en heel veel rekenplezier toewensen!

  • Navigatie

  • Inloggen