Uitleg Waarde van getallen

De basis van rekenen en is dat je weet hoeveel elk getal ‘waard’ is. Dit gaan we oefenen en behandelen in het onderdeel Waarde van Getallen. Belangrijk voor het examen is dat je de waarde kent van de hele getallen van een eenheid tot en met miljard. Onderstaande aandachtspunten zijn goed om te weten hierbij;

Verschil punt en een komma: een veel gemaakte fout is dat er een punt wordt ingetypt wanneer het een komma moet zijn of andersom. Een komma is een scheidingsteken tussen een heel en een decimaal getal. Bijvoorbeeld bij geld is het 2,75 euro en geen 2.75 euro. Echter op je rekenmachine is het vaak omgekeerd, dan moet je een punt intoetsen in plaats van een komma. Een punt plaats je om duizendtallen te onderscheiden en zo getal gemakkelijker uit te kunnen spreken. Bijvoorbeeld Nederland heeft 17.543.875 inwoners. Zouden deze punten er niet staan is het lastig om af te lezen dat het om ruim 17 miljoen inwoners gaat. Je plaats de punt om de drie getallen, waarbij je achteraan, bij de hele getallen, begint te tellen.

Heel verwarrend wellicht, dat begrijp ik maak de regels zijn als volgt:

  • Komma: scheidingteken tussen het hele en decimale getal; bijvoorbeeld 2,75 euro
  • Punt: scheidingsteken om de duizendtallen te onderscheiden; bijvoorbeeld 25.876 inwoners

Decimale getallen: zijn getallen achter de komma. Je komt ze tegen bij bijvoorbeeld geld: 2,75 euro of bij een tijdsaanduiding zoals 3,45 seconde. Je spreekt 1 getal achter de komma uit als tiende, 2 getallen achter de komma als honderdste en 3 getallen achter de komma als duizendste. Dus:

0,1 = 1 tiende

0,12 = 12 honderdste

0,125 = 125 duizendste

Het is handig om dit te weten in verband met het (om)rekenen naar breuk en of procent.

Zie onder het kopje ‘Materialen’ voor verschillende rekenvoorbeelden en de aandachtspunten.

Je hebt nu de uitleg gezien en/of gelezen. Tijd om te gaan oefenen. Klik op oefeningen van dit onderwerp. Je krijgt nu een serie van 5 vragen. Na elke vraag krijg je direct te zien waarom je vraag juist of onjuist is. Je kunt hierna indien gewenst de oefeningen opnieuw starten. Je krijgt dan weer 5 nieuwe vragen. Dit kan je blijven herhalen en zo kan je eindeloos blijven oefenen.

Ik wil je heel veel succes en heel veel rekenplezier toewensen!

 

 

 

 

 

 

 

  • Navigatie

  • Inloggen